สถาบันการเงินคืออะไร? มาส่องประเภทของสถาบันการเงินได้เลยในปี 67

สถาบันการเงิน คืออะไร มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการเงินกันเลยดีกว่า

หลายครั้งที่เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางการเงินของประเทศไทยและเพื่อให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเข้าใจคำว่าสถาบันการเงินหรือสถาบันทางการเงินกันมากขึ้นทางเราจะขออธิบายว่าสถาบันการเงิน คือสถาบันที่เป็นหน่วยงานกลางธุรกิจในระบบการเงินมีหน้าที่ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการปล่อยกู้ ลงทุน หรือ บริการธุรกรรมต่างๆ สถาบันทางการเงินภายในประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าฐานลูกค้าเพื่อรองรับความต้องการและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินในทุกรูปแบบอีกทั้งยังมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เจาะจงต่อกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการในบางกรณีอีกด้วย ความหมายของสถาบันการเงินจึงเป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงและวัดค่าได้จากจุดนี้อีกด้วย ประเภทของสถาบันการเงินสำหรับสถาบันการเงินมี 2 ประเภทซึ่งเราจะขออธิบายในหัวข้อต่อไป ดังนั้นเองเพื่อให้เข้าใจสถาบันการเงินรวมถึงประเภทมากขึ้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่า!

ประเภทของสถาบันการเงินกับหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินคือใคร?

สถาบันการเงินของประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทสถาบันการเงินได้แก่ 1. สถาบันรับฝากเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน กองทุนประเภทตลาดเงิน เป็นต้น 2. สถาบันทางการเงินที่ไม่รับฝากเงิน เช่น กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินเชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดูแลธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทจากธนาคารต่างประเทศ เป็นต้น กระทรวงการคลัง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จ/บำนาญของราชการ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เป็นต้น อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงไทย ktb กรุงเทพ กรุงศรี ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย เป็นต้น อีกทั้งยังมีสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารไม่ว่าจะเป็นบริษัทเงินทุนหรือหลักทรัพย์ต่างๆ สถาบันการเงินมีอะไรบ้างทีนี้คุณได้คำตอบแล้วหรือยังแน่นอนว่ามันยังคงมีรายละเอียดที่ซ่อนไว้อีกเพียบเลย

สถาบันการเงินในประเทศไทยกับความสำคัญทางระบบเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารแตกต่างกันมากเลยว่าไหม? สิ่งต่างๆ เหล่านี้มักจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดแน่นอนว่าถูกกฎหมายหากจะถามถึงเรื่องการปล่อยกู้ที่มาจากไม่ใช่ธนาคารเช่นจำพวกสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและอื่นๆ ก็มักจะตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าถูกกฎหมายหรือไม่ สิ่งที่เรียกว่าสถาบันการเงินมีจุดเด่นและบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งมีการช่วยเหลือคอยแนะนำในทางธุรกิจหรือกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อยทั่วประเทศ คอยสนับสนุนทุกการเติบโต การบริหารความเสี่ยง การลงทุน และอื่นๆ อีกมากมาย สถาบันการเงินในประเทศไทยก็ยังคงสนับสนุนกับทุกความต้องการและการที่จะเติบโตได้ในอนาคตดังนั้นคุณเองก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นกันนะ.

Scroll to Top