ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณได้ถึงวันไหนเช็คเลย!
ฐานเงินเดือน
10,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สุงสุดไม่เกิน 15 ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 30,000 บาท

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณช่องทางลงทะเบียนสมัครได้ที่ช่องทางไหนบ้าง


ในปี 2024 ทางธนาคารออมสินได้มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณเฟส 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงค์ชีพเพื่อฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยผู้ที่ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินจะได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อคุณจำนวนเงินกู้ 30,000 บาทต่อรายโดยลูกค้าสินเชื่อเพื่อคุณออมสินสามารถที่จะลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณได้โดยลงทะเบียนสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ทางเว็บออมสินสินเชื่อเพื่อคุณได้เลยทันทีหรือจะติดต่อขอสมัครสินเชื่อเพื่อคุณออมสินกับทางสาขาของธนาคารออมสินที่เราสะดวกก็ได้เช่นกัน ซึ่งการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณที่เป็นสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66 ในเฟสที่ 2 นี้ทางธนาคารออมสินได้มีการกำหนดระยะเวลาให้กู้สินเชื่อออมสินในปี 2567 ได้นานสูงสุดถึง 2 ปีโดยจะสิ้นสุดโครงการเปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินภายใน 31 ธันวาคม 2567 นี้เท่านั้นหรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ


ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณสินเชื่อไม่มีหลักประกันคุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง


การกู้สินเชื่อออมสินเราสามารถเช็คสินเชื่อเพื่อคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของสินเชื่อธนาคารออมสินได้เลย โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้จะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า 12 งวดขึ้นไปและไม่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคารออมสิน ผู้ที่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินไม่มีประวัติหนี้เสียหรือปรับปรุงโครงสร้างนี้และที่สำคัญผู้ที่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณได้จะต้องไม่ใช่พนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารออมสินและมีรายได้ขั้นต่ำหรือฐานเงินเดือนอยู่ที่ 8,000 บาทขึ้นไปโดยลูกค้าที่ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ SMS ทางโทรศัพท์และลูกค้าสามารถที่จะนำข้อความ SMS ไปใช้ในการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้ที่แอพพลิเคชั่น MyMo ธนาคารออมสิน ตามขั้นตอนที่มีการระบุไว้ในแอพพลิเคชั่นได้เลย


ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมีการคิดดอกเบี้ยอย่างไร


หลังจากที่มีการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสินและผ่านการอนุมัติสินเชื่อธนาคารออมสินแล้วทางธนาคารออมสินจะมีการโอนเงินให้เราได้เลยทันทีและทางสินเชื่อเพื่อคุณออมสินจะมีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหรือไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีและนอกจากนี้ทางสินเชื่อเพื่อคุณออมสินจะมีกาคคิดดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระที่ร้อยละ 3.00 ต่อปีซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1143 ได้เลย

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนใครก็สมัครได้
ฐานเงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
บัตรกดเงินสด citi กดเงินสะดวกที่ตู้ atm ทั่วประเทศ
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนดวงเงิน
Scroll to Top