สินเชื่อแทนคุณ

สินเชื่อแทนคุณ

สมัครสินเชื่อแทนคุณบริการเงินกู้จาก ธกส
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
MRR ถึง MRR-2
อายุผู้กู้
ไม่เกิน 60 ปี
วงเงินอนุมัติ
ไม่เกินยอดหนี้ของบุพการีที่เหลืออยู่

สินเชื่อแทนคุณจัดแคมเปญแถมความคุ้มครองในปี 2567/2024


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดตัวสินเชื่อแทนคุณโดยมีการจัดแคมเปญแทนคุณ แทนใจให้ลูกค้าสินเชื่อแทนคุณและยังแถมความคุ้มครองชีวิตผ่านกรมธรรม์ ธกส รักแม่ มุ่งแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดคือสินเชื่อแทนคุณที่มีการวางเป้าเพื่อดึงทายาทเกษตรกรมาร่วมบริหารจัดการแก้ไขหนี้ npl และรักษาทรัพย์สินของครอบครัวสานต่อพัฒนาเพื่อคนที่รักและห่วงใยเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าสูงอายุที่มีหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์จะโอนทรัพย์สินและหนี้เพื่อให้ทายาทเกษตรกรโดย ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแทนคุณ ธกสให้ทายาทเพื่อปิดชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ให้กับ ธ.ก.ส. และการให้สินเชื่อแทนคุณคือการสนับสนุนและจูงใจทายาทลูกค้าสานต่อการประกอบอาชีพการเกษตรหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีพเพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิมของบุพการี ธ.ก.ส. จึงออกสินเชื่อแทนคุณ ธกสเพื่อการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


เงื่อนไขสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับทายาทกับสินเชื่อแทนคุณในปี 2567/2024


สำหรับเงื่อนไขในสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส 2567 สำหรับทายาทเกษตรกรที่จะได้รับสินเชื่อแทนคุณ ธกสคือรับทายาทเข้าเป็นลูกค้าใหม่โดยการพิจารณาชั้นลูกค้าดีเลิศ AAA+ และลดเบี้ยปรับค้างรับ (Late Charge) ของสัญญาสินเชื่อแทนคุณคือเงินกู้เดิมทั้งจำนวน และทายาทเกษตรกรยังจะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์วงเงินขอกู้ และการประเมินหลักประกันโดยลูกค้าที่ชำระดอกเบี้ยตามโครงการจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชำระดีมีโชคอีกด้วยและสินเชื่อแทนคุณมีระยะเวลาโครงการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 และสินเชื่อ ธกส จะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระสัญญารวมต้นเงินเดิมโดยมีกำหนดการชำระหนี้ไม่เกิน 15 ปี และนานสูงสุดไม่เกิน 20 ปี โดยสินเชื่อแทนคุณจะรวมการคิดอัตราดอกเบี้ยเดิมโดยมีกำหนดชำระไม่เกิน 15 ปีนั่นเอง

คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อแทนคุณของ ธกส ในปี 2567/2024


สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อแทนคุณ ธกสหรือสินเชื่อแทนคุณคือ ลูกค้าประเภทเกษตรกรและบุคคลของธนาคาร และเป็นทายาทเกษตรกรลูกค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่ 1629 และสำหรับการขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส 2567 นี้จะต้องเป็นลูกค้าสูงวัยและต้องมีที่ดินจำนองเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับธนาคาร ธ.ก.ส. และการขอสินเชื่อแทนคุณโดยทายาทเกษตรกรจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีและจะต้องเป็นทายาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการรับโอนทรัพย์สินของผู้กู้ที่จำนองไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และไม่เป็นลูกค้าที่ทางธนาคารคืนเงินกู้ที่มีสถานะถูกดำเนินคดีติดหนี้สูญหรือล้มละลายโดยสินเชื่อแทนคุณนั้นจะมอบให้กับทายาทเกษตรกรที่มีคาวมประสงค์ให้ธนาคารช่วยเหลือเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามสินเชื่อแทนคุณ ธกส เพิ่มเติมได้ที่ธนาคาร ธกส. โทร.0-2555-0555

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สมัครบัตรอิออนไม่มีสลิปเงินเดือนใครก็สมัครได้
ฐานเงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินอนุมัติ
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
บัตรกดเงินสด citi กดเงินสะดวกที่ตู้ atm ทั่วประเทศ
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุดไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนดวงเงิน
Scroll to Top